DataTable İle Sıralama İşlemi

Bazen veritabanından aldığımız bir veri kümesini tekrar sıralama gereği duyabiliyoruz. Bu işlem için çok farklı yöntemler uygulamışlığım, değişik taklalar atmışlığım görülmüştür, şahitlerim var :)

Çok sık ihtiyacım olmadığı için fazla üstüne düşmediğim bir konuydu fakat geçen gün tekrar ihtiyacım oldu ve daha önceki seferlerde de önüme gelen karışık, hatalı onlarca yöntemden sonra nihayetinde en pratiğini bulabildim.

Hem bu yöntemi her seferinde arayıp bulmakla uğraşmamak hem de ihtiyaç duyabileceklere de yardımcı olması amacıyla burada paylaşmak istiyorum.

Elimizde veritabanından aldığımız bir tablo (DataTable) olduğunu varsayın, bu tabloyu istediğimiz bir kolona göre tekrardan sıralayalım;

Dim DT As System.Data.DataTable = geriyeDataTableDöndürenFonksiyon()
Dim dv As System.Data.DataView =DT.DefaultView
dv.Sort = “KolonAdı DESC”
DT = dv.ToTable

İşte bu kadar basit. İşlem sonunda DT ismini verdiğim DataTable`ım dv.Sort = “KolonAdı Desc” eşitliğinde belirttiğim koşula göre sıralanmış olarak kullanıma hazır durumda.

Hepinize kolay gelsin.